معرفی آئین های پهلوانی و زورخانه ای در اولین هفته فرهنگی ایران در اسکوپیه بیشتر

اعطای بازوبند پهلوان سال 93 توسط رئیس جمهور بیشتر

انعقاد تفاهم نامه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران با فدراسیون بازیهای آئینی روسیه بیشتر

اجرای آئین های پهلوانی و زورخانه ای در مسابقات تعیین پهلوان 1393 بیشتر

معرفی آئین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در روسیه بیشتر
آخرین اخبار
 
 

عملکرد استانهای قم و کردستان بررسی شد
        09:28:49       1394/02/01
­با برگزاری مسابقات آزاد کباده کشور
رکورددار کباده سال 94 انتخاب می شود
        10:06:58       1394/02/01

عملکرد استانهای فارس و قزوین بررسی شد
        11:13:43       1394/01/31
توسط هیئت خراسان جنوبی
عیادت از دو پیشکسوت ورزش زورخانه ای
        10:45:27       1394/01/31
در ورزش پهلوانی و زورخانه ای
رنکینگ استانها در مسابقات سال 93 مشخص شد
        12:46:31       1394/01/31

حضور بازرس و خزانه دار فدراسیون در استانها
        11:23:42       1394/01/31
فرمایشات رهبری
 
 

مقام معظم رهبری ( دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 19 آذرماه 1392):

ورزش باستانی زیبا و هنری است . . . این ورزش را ترویح کنید . . .

مقام معظم رهبری (کرمانشاه - 21 مهرماه 1390):

در همه‌ى زمینه‌ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه می کردم به همین ورزش باستانى؛ به قول قدیمى‌ها، این نیم‌گودى که اینها اجرا کردند، پر از ابتکار بود. خب، ما گودهاى ورزش باستانى را در دوران جوانى دیدیم؛ مکرر، همه جا، همه جور؛ یک روش ثابت و مستقرى داشت، همیشه و همه جا هم همان تکرار میشد. البته بد هم نبود، خوب بود، اما این همه نوآورى در آن نبود. امروز من می بینم که این جوانها همان پایه های ورزش قدیمی را گرفته اند، این را با انواع و اقسام ابتکارها و زیبائیها و ظرافتها مذهبش کردند، خراطی کردند، نقاشی کردند، یک چیززیبایی از آب در آوردند. این ابتکار است . حالا این در زمینه ورزش باستانی است، در همه زمینه ها این ابتکار ممکن است .