و
عنوان 1
توضیح 1.... بیشتر
عنوان 1
توضیح 1....
عنوان 1
توضیح 1.... بیشتر

آخرین اخبار
 
 
به مناسبت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران- فیلیپین
پیام صلح با نوای مرشد زورخانه
        18:06:46       1393/09/25
پس از حضور موفق تیم منتخب پهلوانی در مقدونیه
قدردانی سفیر ایران از طلوع کیان
        08:29:34       1393/09/25
امضای توافقنامه فدراسیونهای پهلوانی ایران و بازیهای آیینی روسیه
دیپلماسی پهلوانی در روسیه
        08:04:38       1393/09/24
تعامل هیئت های پهلوانی و کشتی مازندران
آغازی دیگر برای کشتی پهلوانی
        11:13:47       1393/09/23
گزارش تصویری
حضور تیم منتخب پهلوانی ایران در روسیه
        17:44:11       1393/09/24
فرمایشات رهبری
 
 
در همه‌ى زمینه‌ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه می کردم به همــین ورزش باستانى؛ به قول قدیمى‌ها، این نیم‌گودى که اینــها اجرا کردند، پر از ابتکار بود. خب، ما گودهاى ورزش باستانى را در دوران جوانى دیدیم؛ مکرر، همه جــا، همه جور؛ یک روش ثابت و مستـقرى داشـت، همیشه و همه جا هم همان تکرار میشد. البته بد هم نبـود، خوب بود، امــا این همه نوآورى در آن نبود. امروز من می بینم که این جوانــها همان پایه هـــای ورزش قدیمی را گرفته اند، این را با انواع و اقسام ابتکارها و زیبائیها و ظرافتها مذهبش ...