فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای
معرفی آئین های پهلوانی و زورخانه ای در اولین هفته فرهنگی ایران در اسکوپیه بیشتر
فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای
امضای تفاهم نامه فدراسیون های پهلوانی و زورخانه ای و ورزش کارگری بیشتر
فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای
انعقاد تفاهم نامه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران با فدراسیون بازیهای آئینی روسیه بیشتر
فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای
پرویز هادی پهلوان سال 1393 ایران شد بیشتر
فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای
معرفی آئین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در روسیه بیشتر
آخرین اخبار
 
 
فرمایشات رهبری
 
 

مقام معظم رهبری ( دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 19 آذرماه 1392):

ورزش باستانی زیبا و هنری است . . . این ورزش را ترویح کنید . . .

مقام معظم رهبری (کرمانشاه - 21 مهرماه 1390):

در همه‌ى زمینه‌ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه می کردم به همین ورزش باستانى؛ به قول قدیمى‌ها، این نیم‌گودى که اینها اجرا کردند، پر از ابتکار بود. خب، ما گودهاى ورزش باستانى را در دوران جوانى دیدیم؛ مکرر، همه جا، همه جور؛ یک روش ثابت و مستقرى داشت، همیشه و همه جا هم همان تکرار میشد. البته بد هم نبود، خوب بود، اما این همه نوآورى در آن نبود. امروز من می بینم که این جوانها همان پایه های ورزش قدیمی را گرفته اند، این را با انواع و اقسام ابتکارها و زیبائیها و ظرافتها مذهبش کردند، خراطی کردند، نقاشی کردند، یک چیززیبایی از آب در آوردند. این ابتکار است . حالا این در زمینه ورزش باستانی است، در همه زمینه ها این ابتکار ممکن است .