و
عنوان 1
توضیح 1.... بیشتر
عنوان 1
توضیح 1....
عنوان 1
توضیح 1.... بیشتر

آخرین اخبار
 
 
با پیگیری های هیئت پهلوانی و زورخانه ای کرمان صورت گرفت
تبدیل حمام قدیمی به زورخانه
        15:41:20       1393/09/29

اصفهان قهرمان مسابقات پهلوانی و زورخانه ای بسیج کشور شد
        13:39:06       1393/09/29

سردار عراقی: ورزش زورخانه ای احیاگر معنویت در ورزش کشور است
        12:14:59       1393/09/28

نیروی زمینی سپاه قهرمان رقابتهای پهلوانی و زورخانه ای نیروهای مسلح
        11:03:46       1393/09/28
به مناسبت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران- فیلیپین
پیام صلح با نوای مرشد زورخانه
        18:06:46       1393/09/25
فرمایشات رهبری
 
 
در همه‌ى زمینه‌ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه می کردم به همــین ورزش باستانى؛ به قول قدیمى‌ها، این نیم‌گودى که اینــها اجرا کردند، پر از ابتکار بود. خب، ما گودهاى ورزش باستانى را در دوران جوانى دیدیم؛ مکرر، همه جــا، همه جور؛ یک روش ثابت و مستـقرى داشـت، همیشه و همه جا هم همان تکرار میشد. البته بد هم نبـود، خوب بود، امــا این همه نوآورى در آن نبود. امروز من می بینم که این جوانــها همان پایه هـــای ورزش قدیمی را گرفته اند، این را با انواع و اقسام ابتکارها و زیبائیها و ظرافتها مذهبش ...